Sunday, December 27, 2009

DANA YANG DIPERLUKAN


Jumlah dana yang masih belum mencukupi ialah sebanyak :

RM 70, 000.00 (Ringgit Malaysia Tujuh Puluh Ribu Sahaja)

seperti yang dimaklumkan oleh AJK Masjid pada 27 Nov 2009 iaitu selepas Majlis Khutbah 'Idul Adha.


No comments:

Post a Comment